Menu
   
      A-400
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Nr kat Zestaw

Ilość  testów

    Instr. MSDS
 
7-401 A-400 GLUCOSE 670
7-464 A-400 GLUCOSE HEX 670
7-404 A-400 CHOL 670
7-438 A-400 ALBUMIN 220
7-436 A-400 TOTAL PROTEIN
II GENERACJA
300
7-442 A-400 URINE PROTEINS
II GENERACJA
280
7-445 A-400 BIL TOTAL
II GENERACJA
320
7-448

A-400 BIL DIRECT

III GENERACJA

210
7-453 A-400 TG 630
7-473 A-400 TG mono 630
7-433 A-400 CREATININE 400
7-477 A-400 CREA ENZYMATIC 400
7-408 A-400 UA 400
7-463 A-400 UA PLUS 400
7-406 A-400 UREA 600
7-479 A-400 HDL DIRECT
II GENERACJA
400
 
 
7-480 A-400 LDL DIRECT
II GENERACJA
270
 

 
7-466 A-400 LACTATE 110
7-478 A-400 ETHANOL 200
7-484 A-400 BILE ACID 100
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO 450   
7-429 A-400 MG II GENERACJA 280  
7-443 A-400 PHOSPHORUS
II GENERACJA
280  
7-458 A-400 FERRUM
II GENERACJA
420    
7-416 A-400 ALAT 800     
7-414 A-400 ASAT 800  
7-455 A-400 AMYLASE 320  
7-476 A-400 AMYLASE EPS 210  
7-412 A-400 ALP II GENERACJA 310    
7-449 A-400 ACP 550  
7-420 A-400 CK 350  
7-427 A-400 CK-MB 180  
7-424 A-400 GGT 310  
7-441 A-400 HBDH 310  
7-439 A-400 LDH 210
7-490 A-400 LIPASE II GENERACJA 100    
7-456 A-400 CHOLINESTERASE
III GENERACJA
180
7-459 A-400 UIBC II GENERACJA 150
7-465 A-400 dTIBC 100    
7-402 A-400 IgA 170
7-403 A-400 IgG 170  
7-405 A-400 IgM 170  
7-407 A-400 APOLIPOPROTEIN B 170  
7-410 A-400 TRANSFERIN 180  
7-411 A-400 COMPLEMENT C3 170  
7-413 A-400 COMPLEMENT C4 210  
7-415 A-400 HAPTOGLOBIN 210  
7-418 A-400 CERULOPLASMIN 210  
7-419 A-400 FIBRINOGEN 210  
7-421 A-400 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 210  
7-422 A-400 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 190  
7-423 A-400 ANTITHROMBIN III 180    
7-425 A-400 CRP ULTRA 160    
7-426 A-400 MYOGLOBIN 160    
7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a) 160    
7-430 A-400 FERRITIN 130      
7-431 A-400 TOTAL IgE 180    
7-432 A-400 ALPHA-FETOPROTEIN 170    
7-435 A-400 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 170    
7-437 A-400 RF 160    
7-440 A-400 ASO 220    
7-112 A-400 HbA1c DIRECT
 II GENERACJA
190    
7-446 A-400 D-DIMER 180    
7-400 A-400 CYSTAINA C 150      
7-444 A-400 MICROALBUMIN 200    
7-417 A-400 PROCALCITONIN 100    
7-460 A-400 CARBAMAZEPINE * 100    
7-454 A-400 DIGOXIN * 90    
7-482 A-400 GENTAMICIN * 100    
7-481 A-400 PHENOBARBITAL * 100    
7-483 A-400 THEOPHILLINE * 100    
7-461 A-400 VALPROIC ACID 100    
7-492 A-400 BENZODIAZEPINES 100    
7-491 A-400 BARBITURATES 100    
     
 Nr kat  Nazwa Objętość  Instr.   MSDS
3-110 A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION 6  x 48 ml     
3-111 A-400 ACID WASHING SOLUTION 6 x 48 ml     
3-117 A-400 CONCENTRATED DETERGENT B III GENERACJA  12 x 1 l    
* wkrótce dostępne


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.