Menu
   
      Elektrofereza manualna
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Deklaracja zgodności WE

Nr kat Zestaw Wielkość opakowania Instr.
6-048 CORMAY GEL PROTEIN 100 zestaw do rozdziału białek surowicy  
 

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.