Menu
   
      Medica 2016
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Medica 2016

Największe targi branżowe po raz kolejny mogą pochwalić się wysoką frekwencją specjalistów z całego świata. PZ Cormay promował szeroką ofertę odczynnikową dedykowaną chemii klinicznej i hematologii. Ponadto z dużym zainteresowaniem spotkały się aktualne projekty firmy: analizator biochemiczny Equisse oraz Mythic 120 dedykowany hematologii.

Zapraszamy do relacji zdjęciowej 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.