Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy:

 

STAŻYSTY W DZIALE ZAKUPÓW
Miejsce stażu: LUBLIN

 

Oferujemy możliwość odbycia 6 miesięcznego płatnego stażu w Dziale Zakupów w Lublinie. Staż finansowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. Zadaniem stażysty/praktykanta będzie wsparcie zespołu w pracach związanych z zakupem materiałów i surowców niezbędnych do produkcji. Ponadto zadaniem stażysty będzie wprowadzanie niezbędnej dokumentacji do systemu, poszukiwanie nowych dostawców oraz wsparcie w aktualizacji danych dotyczących floty samochodowej i telefonów komórkowych.


Nasze oczekiwania:

 • status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP Lublin – warunek konieczny
 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, logistyka, transport etc
 • bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – min. B2
 • analityczne myślenie
 • odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • min 6 –miesięczny płatny staż z PUP
 • możliwość zatrudnienia na 3 miesiące po odbytym stażu
 • możliwość zdobycia doświadczenia w zespole zakupów
 • możliwość doskonalenia języka angielskiego w praktyce
 • przyjazną atmosferę pracy


Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: STAZ_ZAK

Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.