Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:


SPECJALISTA DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Miejsce pracy: Lublin

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki przygotowywanych zgodnie z MSR/MSSF
 • przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych pakietów konsolidacyjnych
 • aktualizacja narzędzi konsolidacyjnych
 • weryfikacja danych otrzymywanych od jednostek zależnych
 • przygotowywanie pakietów jednostkowych dla spółek zależnych
 • uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych
 • współpraca przy raportach bieżących
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby audytu

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS)
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego
 • znajomość procesów finansowo - księgowych i sprawozdawczych
 • umiejętność opracowywania analiz finansowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: SSF_Lublin


Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.