Menu
   
      Reagents
 
  Investor Relations
 


 
Hematology Product Catalogue

 

EC Declaration of Conformity

Cat No Reagent Name

Volume

Inserts  MSDS
MYTHIC 18/ORPHEE
8-879 Diluent 20 l   
8-882 Diluent 10 l
8-881 Enzymatic Cleaner 1 l
8-868 Cleaner 1 l  
8-880 Lysing Reagent 1 l
8-883 Lysing Reagent CN FREE 1 l
MICROS 18/HORIBA ABX
8-866 Diluent  20 l    
8-886 Diluent  10 l    
8-868 Cleaner  1 l  
8-874 Enzymatic Cleaner  1 l  
8-870 Lysing Reagent  1 l  
8-890 Lysing Reagent CN FREE 1 l  
NIHON KOHDEN, MEK 7222K, MEK 6410K
8-522 Diluent NK 20 l  
8-523 Lysing Reagent NK 3 1 l  
8-524 Lysing Reagent NK 5 1 l    
8-525 Cleaning Reagent  NK 5 l  
8-527 Enzymatic Cleaner NK 1 l  
BC-3000 PLUS
8-892 Diluent 20 l  
8-893 Lysing Reagent CN FREE  500 ml  
8-894 Cleaning Reagent 20 l   
8-895 Enzymatic Cleaner Forte 100 ml   
BC-5300, BC-5380
8-842 Diluent 20 l    
8-844 Lysing Reagent LH M-53 500 ml    
8-845 Lysing Reagent LEO (I)  M-53 500 ml    
8-846 Lysing Reagent (II) M-53 500 ml    
8-847 Enzymatic Cleaner M-53 500 ml    
8-848 Flush M-53 500 ml    
SYSMEX KX 21 / KX 21N
8-875 Diluent Plus 20 l  
8-877 Lysing Reagent KX21 CN FREE  500 ml  
8-884 Lysing Reagent KX21 CN FRE 6 x 500 ml  
MEDONIC CA 570, CA 530-ODEN, THOR, CA 620-LOKE, MEDONIC CA 530-MIMER, BALDER, HEMOCELL 1600 (automatics), 2000 M, L (automatics)
8-813 Diluent 20 l   
8-814 Lysing Reagent CN FREE 5 l
8-831 Enzymatic Cleaner 5 l  
MYTHIC 22 OT, MYTHIC 22 AL / ORPHEE
HM22-003-10 Diluent for Mythic 22 10 l      
HM22-001-1 Cleaner for Mythic 22 1 l    
HM22-002-1 OnlyOne 500 ml    
HM18-011-025 Mythic 18-22 Flush-Cleaner 250 ml    
ABX Pentra 60, ABX Pentra 60 C+
8-500 Diluent 20 l  
8-501 Lysing Reagent CN FREE 400 ml  
8-502 Lysing Reagent CN FREE 6 x 400 ml  
8-503 Lysing Reagent EO 1 l  
8-504 Lysing Reagent BASO II 1 l    
8-505 Enzymatic Cleaner 1 l  
FLUSH dedicated to all analyzers
8-832 Flush  1 l
8-891 Flush 500 ml
8-860 Flush 100 ml
8-861 Flush 50 ml  
8-896 Flush SET 12 x 17 ml


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.