Menu
   
      Reagents
 
  Investor Relations
 


 
Hematology Product Catalogue Hematology Product Catalogue

 

 

 

 

Cat No Reagent Name

Volume

Inserts
MYTHIC 18/ORPHEE
8-879 Diluent 20 l  
8-882 Diluent 10 l  
8-868 Cleaner 1 l  
8-883 Lysing Reagent CN FREE 1 l  
MICROS 60/HORIBA ABX
8-866 Diluent  20 l  
8-886 Diluent  10 l
8-868 Cleaner  1 l
8-890 Lysing Reagent CN FREE 1 l
NIHON KOHDEN, MEK 7222K, MEK 6410K
8-522 Diluent NK 20 l
8-523 Lysing Reagent NK 3 1 l
8-524 Lysing Reagent NK 5 1 l
8-525 Cleaning Reagent  NK 5 l
8-527 Enzymatic Cleaner NK 1 l
BC-3000PLUS
8-892 Diluent 20 l  
8-893 Lysing Reagent CN FREE  500 ml  
8-894 Cleaning Reagent 20 l   
8-895 Enzymatic Cleaner Forte 100 ml   
SYSMEX KX 21 / KX 21N
8-875 Diluent Plus 20 l
8-877 Lysing Reagent KX21 CN FREE  500 ml
8-884 Lysing Reagent KX21 CN FRE 6 x 500 ml
CA 530-ODEN, THOR, CA 620-LOKE, MEDONIC CA 530-MIMER, BALDER, HEMOCELL 1600 (automatics), 2000 M, L (automatics)
8-813 Diluent 20 l
8-814 Lysing Reagent CN FREE 5 l
8-831 Enzymatic Cleaner 5 l
MYTHIC 22 OT, MYTHIC 22 AL / ORPHEE
HM22-003-10 Diluent for Mythic 22 10 l  
HM22-001-1 Cleaner for Mythic 22 1 l  
HM22-002-1 OnlyOne 500 ml  
HM18-011-025 Mythic 18-22 Flush-Cleaner 250 ml  
ABX Pentra 80
8-500 Diluent 20 l
8-501 Lysing Reagent CN FREE 400 ml
8-502 Lysing Reagent CN FREE 6 x 400 ml
8-503 Lysing Reagent EO 1 l
8-504 Lysing Reagent BASO II 1 l
8-505 Enzymatic Cleaner 1 l
FLUSH dedicated to all analyzers
8-891 Flush 500 ml
8-860 Flush 100 ml
 MYTHIC TS / ORPHEE
HM TS-001-1 Mythic TS Reagent Pack 1x500 ml (May G.), 1x125 ml (Giemsa)  
HM TS-001-2 Mythic TS Buffer Box 6x9,3 g  
HM TS-001-3 Microscope Slides 50 pcs  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.