Menu
   
      Mindray
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Mindray

HEMATOLOGY CONTROL BC-5D

BC-5D Control

 

HEMATOLOGY CALIBRATOR SC-CAL PLUS

S.C. CAL Plus Calibrator

 

M-52D Diluent

105-004045-00

 

M-52DIFF Lyse

105-003724-00

M-52LH Lyse

105-004307-00

Probe Cleanser

105-002225-00

 

M-53 Diluent

A11-000136---

 

M-53LEO(I) Lyse

A11-000128---

M-53LEO(II) Lyse

A11-000130---

M-53LH Lyse

A11-000132---

M53P Probe cleanser

003D-30-84194

 

M-58D Diluent

105-000403-00

 

M-58LEO (I) Lyse

105-000415-00

M-58LEO (II) Lyse

105-000416-00

M-58LH Lyse

105-000417-00

M-58LBA Lyse

105-000418-00

Probe cleanser

105-000405-00

 

V-53D Diluent

105-000146-00

 

V-53LEO (I) Lyse

105-000152-00

V-53LEO (II) Lyse

105-000153-00

V-53LH Lyse

105-000154-00

V-53 Cleanser

105-000155-00

V-53 Probe cleanser

105-000151-00

 

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.