Menu
   
      Electrolytes
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat.No Name Insert
PHOSPHORUS   
3-245 Liquick Cor-PHOSPHORUS mini II GENERATION + standard
3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 II GENERATION + standard
3-321 Liquick Cor-PHOSPHORUS 500 II GENERATION
3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 III GENERATION + standard
3-338 Liquick Cor-PHOSPHORUS 120 III GENERATION
MAGNESIUM   
3-228 Liquick Cor-MG 30 + standard II GENERATION
3-229 Liquick Cor-MG 60 II GENERATION
3-337 Liquick Cor-MG 120  II GENERATION
CALCIUM  
3-250 Liquick Cor-CALCIUM 30 
+ standard
3-251 Liquick Cor-CALCIUM 60 
+ standard
3-252 Liquick Cor-CALCIUM 120
3-253 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO mini
3-254 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 30
3-255 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 60
3-256 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 120
3-325 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 500
3-254 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 30 II GENERATION
3-255 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 60 II GENERATION
3-256 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 120 II GENERATION
FERRUM  
3-257 Liquick Cor-FERRUM 30
+ standard II GENERATION
3-258 Liquick Cor-FERRUM 60
II GENERATION
3-334 Liquick Cor-FERRUM 120
II GENERATION
 IRON BINDING CAPACITY  
2-104 CORMAY IBC
     

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.