Menu
   
      Electrolytes
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 EC Declaration of Conformity

Cat.No Name Quantity Insert
PHOSPHORUS       
3-245 Liquick Cor-PHOSPHORUS mini + standard 2 x 30 ml -  
3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 + standard 6 x 30 -  
3-321 Liquick Cor-PHOSPHORUS 500 4 x 500 ml -  
MAGNESIUM       
3-246 Liquick Cor-MG mini + standard II GENERATION 2 x 30 ml    
3-228 Liquick Cor-MG 30 + standard II GENERATION 6 x 30 ml    
3-229 Liquick Cor-MG 60 
II GENERATION
6 x 60 ml    
3-322 Liquick Cor-MG 500 
II GENERATION
4 x 500 ml    
CALCIUM      
3-249 Liquick Cor-CALCIUM mini + standard 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
3-250 Liquick Cor-CALCIUM 30 
+ standard
5 x 24 ml 1 x 30 ml  
3-251 Liquick Cor-CALCIUM 60 
+ standard
5 x 48 ml 1 x 60 ml  
3-252 Liquick Cor-CALCIUM 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
3-324 Liquick Cor-CALCIUM 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
3-253 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO mini 2 x 30 ml -  
3-254 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 30 6 x 30 ml -  
3-255 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 60 6 x 60 ml -  
3-256 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 120 6 x 120 ml -  
3-325 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 500 4 x 500 ml -  
FERRUM      
3-247 Liquick Cor-FERRUM mini + standard II GENERATION 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
3-257 Liquick Cor-FERRUM 30
+ standard II GENERATION
5 x 25 ml 1 x 25 ml  
3-258 Liquick Cor-FERRUM 60
II GENERATION
5 x 50 ml 1 x 50 ml  
3-323 Liquick Cor-FERRUM 500
II GENERATION
3 x 417 ml 1 x 250 ml  
 IRON BINDING CAPACITY      
2-104 CORMAY IBC 1-Sat Sol. 2 x 20 ml
    2-Magnes. Hyd.  1 x 8 g  
2-306 Liquick Cor-dTIBC 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
 1-311 CORMAY UIBC 500 II GENERATION  3 x 400 ml  1 x 300 ml  
 1-258  CORMAY UIBC "bulk" II GENERATION  1 x 800 ml  1 x 200 ml  


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.