Menu
   
      Electrolytes
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat.No Name Quantity Insert
PHOSPHORUS       
3-245 Liquick Cor-PHOSPHORUS mini II GENERATION + standard 2 x 30 ml -
3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 II GENERATION + standard 6 x 30 ml -
3-321 Liquick Cor-PHOSPHORUS 500 II GENERATION 4 x 500 ml -
3-245 Liquick Cor-PHOSPHORUS mini III GENERATION + standard 2 x 30 ml -
3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 III GENERATION + standard 6 x 30 ml -
3-321 Liquick Cor-PHOSPHORUS 500 III GENERATION 4 x 500 ml -
MAGNESIUM       
3-246 Liquick Cor-MG mini + standard II GENERATION 2 x 30 ml  
3-228 Liquick Cor-MG 30 + standard II GENERATION 6 x 30 ml  
3-229 Liquick Cor-MG 60 II GENERATION 6 x 60 ml  
3-322 Liquick Cor-MG 500  II GENERATION 4 x 500 ml  
CALCIUM      
3-249 Liquick Cor-CALCIUM mini + standard 2 x 24 ml 1 x 12 ml
3-250 Liquick Cor-CALCIUM 30 
+ standard
5 x 24 ml 1 x 30 ml
3-251 Liquick Cor-CALCIUM 60 
+ standard
5 x 48 ml 1 x 60 ml
3-252 Liquick Cor-CALCIUM 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml
3-324 Liquick Cor-CALCIUM 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
3-253 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO mini 2 x 30 ml -
3-254 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 30 6 x 30 ml -
3-255 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 60 6 x 60 ml -
3-256 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 120 6 x 120 ml -
3-325 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 500 4 x 500 ml -
FERRUM      
3-247 Liquick Cor-FERRUM mini + standard II GENERATION 2 x 25 ml 1 x 10 ml
3-257 Liquick Cor-FERRUM 30
+ standard II GENERATION
5 x 25 ml 1 x 25 ml
3-258 Liquick Cor-FERRUM 60
II GENERATION
5 x 50 ml 1 x 50 ml
3-323 Liquick Cor-FERRUM 500
II GENERATION
3 x 417 ml 1 x 250 ml
 IRON BINDING CAPACITY      
2-104 CORMAY IBC 1-Sat Sol. 2 x 20 ml
    2-Magnes. Hyd.  1 x 8 g  
2-306 Liquick Cor-dTIBC 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
 1-311 CORMAY UIBC 500 II GENERATION  3 x 400 ml  1 x 300 ml

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.