Menu
   
      Notatki Doradcze
 
  Relacje inwestorskie
 


 
DATA NOTATKA PDF
2020 02 19 Notatka doradcza ND_2102_01_MYTHIC_22AL_ aktualizacja oprogramowania
2020 11 23 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2011_02 do Serum HN, HP oraz MULTICALIBRATOR; wartości dla PHOSPHORUS III GEN
2020 10 13 Notatka doradcza ND_2010_01 Myt-5D_Myt CAL
2020 09 23 Notatka doradcza ND_2009_01 ACCENT-200 MG
2020 08 21 Notatka doradcza ND_2008_02 ETHANOL, Załączniki 1-6
2020 07 17 Notatka doradcza ND_2007_02 CORMAY IMMUNO-CONTROL II, Załącznik 1
2020 07 08 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2007_01 do Serum HN, HP; wartości dla ALAT, ASAT II GEN
2020 06 18 Notatka doradcza ND_2006_01_HAEM12_korekcja_średniej_wartości_PLT_Mythic_18
2020 05 19 Notatka doradcza ND_2005_02_A-800_LDH_aktualizacja_aplikacji
2020 02 13 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2002_02 do Serum HN, HP; wartości dla analizatorów Accent S120, Accent MC240 oraz Accent M320
2019 01 22 Notatka doradcza ND_2001_01_UIBC, Załącznik Nr 1
2019 09 10 Notatka doradcza ND_1909_02_MYTHIC_22OT_aktualizacja oprogramowania
2019 08 21 Notatka doradcza ND_1908_05_MYTHIC_18_aktualizacja oprogramownia
2019 08 20 Notatka doradcza ND_1908_03_MYTHIC_22AL_aktualizacja_oprogramowania
2019 08 20 Notatka doradcza ND_1908_02_Diluent for M22_rekomendowana procedura_aktualizacja
2019 08 08 Notatka doradcza ND_1908_01 ACCENT-200 FERRITIN
2019 07 19 Notatka doradcza ND_1907_01 LC-FERRUM mini, 30, 60
2019 05 30 Notatka doradcza ND_1905_01 LYSING REAGENT CN FREE 8-883 Lot 809-75
2019 04 18 Notatka doradcza ND_1904_01 ACCENT-200 Ferritin
2019 03 04 Notatka doradcza ND_1903_01 A-400 Ferritin
2019 02 26 Notatka doradcza ND_1902_03 kody odpadów, odczynniki hematologiczne Orphee SA., Załącznik 1   
2019 02 26 Notatka Doradcza ND_1902_02 kody odpadów, wyroby PZ Cormay S.A., Załącznik 1
2019 02 14      Notatka Doradcza ND_1902_01 HbA1c DIRECT CONTROL P lot 812-24
2019 01 25 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_1901_01 do Serum HN, HP; wartości dla jonów   

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.