Menu
   
      Notatki Doradcze
 
  Relacje inwestorskie
 


 
DATA NOTATKA PDF
2022-05-11 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2205_01 do Serum HN, HP oraz MULTICALIBRATOR LEVEL 1 i 2; wartości dla BIL DIRECT
2022 04 06 Notatka doradcza ND_2204_05 ACCENT-300 FERRUM, Załącznik 1
2022 04 06 Notatka doradcza ND_2204_04 GLUCOSE HEX, Załącznik 1
2022 04 06 Notatka doradcza ND_2204_03 GLUCOSE, Załącznik 1
2022 04 06 Notatka doradcza ND_2204_02 ACCENT-300 GLUCOSE, Załącznik 1, Załącznik 2
2022 04 06 Notatka doradcza ND_2204_01 ACCENT-200 GLUCOSE, Załącznik 1, Załącznik 2
2022 02 22 Notatka doradcza ND_2202_01_CK-MB_CALIBRATOR
2021 12 13 Notatka doradcza ND_2112_02 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO - aktualizacja aplikacji; Załącznik 1
2021 12 08 Notatka doradcza ND_2112_01 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN; Załącznik 1 
2021 11 24 Notatka doradcza ND_2111_07 ODCZYNNIK CALCIUM
2021 11 24 Notatka doradzca ND_2111_06 CALCIUM STANDARD
2021 11 24 Notatka doradcza ND_2111_05 PHOSPHORUS STANDARD
2021 11 24 Notatka doradcza ND_2111_04 CREATININE STANDARD
2021 11 08 Notatka doradcza ND_2111_01 AMYLASE; Załącznik 1
2021 10 01 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2110_01 do Serum HN, HP oraz MULTICALIBRATOR LEVEL 2; wartości dla LIPASE (triton free)
2021 09 01 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2109_01 do Serum HN, HP oraz MULTICALIBRATOR LEVEL 1 i 2; wartości dla BIL DIRECT VANADATE (triton free)
2021 06 17 Notatka doradcza ND_2106_03_ACCENT-200_URINE_PROTEINS; Załącznik 1
2021 06 09 Notatka doradcza ND_2106_01_LC_CREATININE; Załącznik 1
2021 05 28 Notatka doradcza ND_2105_02_CORMAY_IMMUNO-CONTROL_I_lot_103-6365; Załącznik 1 ,
2020 02 19 Notatka doradcza ND_2102_01_MYTHIC_22AL_ aktualizacja oprogramowania
2020 11 23 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2011_02 do Serum HN, HP oraz MULTICALIBRATOR; wartości dla PHOSPHORUS III GEN
2020 10 13 Notatka doradcza ND_2010_01 Myt-5D_Myt CAL
2020 09 23 Notatka doradcza ND_2009_01 ACCENT-200 MG
2020 08 21 Notatka doradcza ND_2008_02 ETHANOL, Załączniki 1-6
2020 07 08 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2007_01 do Serum HN, HP; wartości dla ALAT, ASAT II GEN
2020 06 18 Notatka doradcza ND_2006_01_HAEM12_korekcja_średniej_wartości_PLT_Mythic_18
2020 05 19 Notatka doradcza ND_2005_02_A-800_LDH_aktualizacja_aplikacji
2020 02 13 Karta Wartości Wyznaczonych NDE_2002_02 do Serum HN, HP; wartości dla analizatorów Accent S120, Accent MC240 oraz Accent M320

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.