Menu
   
      Materiał kontrolny
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Nr kat Zestaw Wielkość opakowania Instr. MSDS
 
5-172 CORMAY SERUM HN 4 x 5 ml    
5-173 CORMAY SERUM HP 4 x 5 ml    
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 2 x 3 ml    
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 2 x 3 ml    
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 1 x 2 ml    
4-492 CORMAY Lp (a) CONTROL N 5 x 1 ml    
4-493 CORMAY Lp (a) CONTROL P 5 x 1 ml    
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 3 x 1 ml    
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 3 x 1 ml    
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 4 x 0,5 ml    
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 1 x 2 ml    
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 4 x 0,5 ml    
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 1 x 3 ml    
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 1 x 3 ml    
5-161 CORMAY URINE CONTROL
LEVEL 1
3 x 10 ml    
5-162 CORMAY URINE CONTROL
LEVEL 2
3 x 10 ml    
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 2 x 1 ml    
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 3 x 3 ml  
5-107 CORMAY TDM CONTROLS* 1 x 5 ml  
5-108 CORMAY DIGITOXIN CONTROLS* 1 x 5 ml  
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL 1 x 2 ml    
5-152 CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS 2 x 5 ml    
5-149 CORMAY BILE ACIDS CONTROLS 2  x 1 ml    
4-511 CORMAY AMPHETAMINE CONTROLS L: 1  x 5 ml
H: 1  x 5 ml
   
4-474 CORMAY BENZODIAZEPINES CONTROLS L: 1  x 5 ml
H: 1  x 5 ml 
   
4-388 CORMAY BARBITURATES CONTROLS  L: 1  x 5 ml
H: 1  x 5 ml
   
4-464 CORMAY METHADONE CONTROLS  L: 1  x 5 ml
H: 1  x 5 ml
 
4-472 CORMAY OPIATES CONTROLS  L: 1  x 5 ml
H: 1  x 5 ml
   
4-475 CORMAY THC CONTROLS  L: 1  x 5 ml
H: 1  x 5 ml
   
5-166 CORMAY PROCALCITONIN CONTROLS 2 x 3 ml    

* wkrótce dostępne


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.