Menu
   
      Parazytologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PARACLIN S

         F-099

         F-103

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.