Menu
   
      Analiza moczu
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

  • URI TEX VET
 
  • Kompaktowy rozmiar aparatu
  • Wynik po 60 sekundach
  • Testy wykonywane z wykorzystaniem pasków 10 parametrowych (badanie ogólne moczu) lub 2 parametrowych (mikroalbumina i kreatynina)

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.