Menu
   
      INŻYNIER KONSTRUKTOR DS. NOWYCH ANALIZATORÓW MEDYCZNYCH
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
INŻYNIER KONSTRUKTOR DS. NOWYCH ANALIZATORÓW MEDYCZNYCH
Miejsce pracy: Warszawa
 

Inżynier Konstruktor będzie pracował w ramach zespołu projektowego pracującego nad opracowaniem i wdrożeniem aparatów do diagnostyki laboratoryjnej krwi. Zakres zadań, w zależności od posiadanych kompetencji, będzie obejmował:

 • Uczestnictwo w procesie konstruowania, prototypowaniu, weryfikacji, walidacji, industrializacji i rejestracji wdrażanych analizatorów. Prowadzenie testów i diagnozowanie problemów technicznych dotyczących wdrażanych analizatorów.
 • Współtworzenie dokumentacji technicznej i rejestracyjnej.
 • Opracowywanie specyfikacji technicznej podzespołów dla dostawców. Identyfikacja oraz współpraca z dostawcami.
 • Udział w opracowaniu instrukcji montażowych i procesów produkcyjnych gotowych produktów oraz udział w procesie kontroli technicznej i analitycznej gotowych produktów.
 • Analiza kosztów produkcji pod kątem identyfikacji oszczędności.
 • Udział w przygotowaniu instrukcji obsługi oraz prowadzenie szkoleń dotyczących obsługi i serwisu aparatów.

Nasze oczekiwania to:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w dziedzinach: mechatronika, mechanika precyzyjna, inżynieria biomedyczna, elektronika, automatyka, fizyka lub pokrewne).
 • Doświadczenie związane z prototypowaniem oraz montażem lub serwisem urządzeń precyzyjnych.
 • Sprawne posługiwanie się oprogramowaniem SolidWorks oraz pakietem Office.
 • Minimum podstawowa wiedza z zakresu elektroniki.
 • Doświadczenie związane z aparaturą medyczną będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych w kraju lub za granicą.
 • Gotowość do świadczenia pracy w Warszawie, ul. Puławska 303.

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • Umowa o pracę lub B2B w zależności od preferencji.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku, w branży urządzeń medycznych.
 • Nowoczesny system komunikacji wewnętrznej Emplo.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: IK_Warszawa.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Do CV proszę zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną z poniższych zgodę:
1.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
2.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
 (*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam

Informacje zgodne z wymaganiami RODO

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach  ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na  Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.

Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat.
 • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do - e-mail: inspektor@cormay.pl.
 • Informujemy, ze inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Pawelec.

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.