Menu
   
      Parasitology
 
  Investor Relations
 


 
 Paraclin ®S NEW 

 
  • Collection tube with a spoon under the cap
  • Glass beads facilitating the homogenous suspension
  • Two filters: 250 µm i 400 µm
  • Centrifuge filtration
  • No need for Ethyl Acetate
  • Formalin Free Fixative
  • Shelf life 3 years
  • Well preserved morphology after 7 days of permanence in the fixative
  • High clarity of sediment for microscopic examination
  • 15 ml size centrifuge buckets

Catalogue no. F-099

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.