Menu
   
      Parasitology
 
  Investor Relations
 


 
 • AUTOMATIC SYSTEM FOR PARASITOLOGY


 • Health and Safety Benefits
 • Totally enclosed/sealed system
 • Reduced reagent volumes
 • No cleaning required
 • Single use, prevents sample cross contamination
 • Ready to use system available 

        

 

 • 2 sizes: Mini and Midi
 • Optimum sample recovery
 • Enhanced Sample Clarity
 • No cleaning required
 • Single use, prevents sample cross contamination 

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.