Projekty finansowane z UE

Lista projektów

 

Informacje o projekcie

Szczegóły

1

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PZ Cormay S.A. poprzez internacjonalizację oferty na zagranicznych imprezach targowych dla branży sprzętu medycznego.

Okres realizacji: 2023.10.19 - 2024.06.30

Wartość dofinansowania: 206 067,33 PLN

 
2

Nazwa projektu: Realizacja prac badawczo-wdrożeniowych nad opracowaniem i wprowadzeniem na rynek nowego analizatora hematologicznego Qube.

Nr umowy: FELU.01.03-IP.01-0009/23-00

Okres realizacji: 2023.07.01 – 2025.12.31

Wartość dofinansowania: 1 312 881,77 PL­­N

 
3

Nazwa projektu: Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników.

Nr umowy: POIR.01.01.02-00-0109/16-00

Okres realizacji: 2016.03.01 – 2020.12.31

Wartość dofinansowania: 7 512 065,30 PLN

4

Nazwa projektu: Stworzenie CBR PZ Cormay S.A.

Nr umowy: POIR.02.01.00-00-0139/17-00

Okres realizacji: 2017.07.10 – 2019.06.30

Wartość dofinansowania: 1 889 220,00 PLN

 
5

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PZ Cormay S.A. poprzez internacjonalizację oferty na zagranicznych imprezach targowych dla branży sprzętu medycznego.

Nr umowy: RPLU.03.09.00-06-0028/19-00

Okres realizacji: 2019.08.01 – 2020.06.30

Wartość dofinansowania: 75 000,00 PLN

 

 
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska