System HPLC

Badanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi, w okresie 2-3 miesięcy poprzedzających oznaczenie.
Warunkiem korzystania z oznaczenia HbA1c jako narzędzia diagnostyki tolerancji węglowodanów, jest dostęp do metody HPLC, certyfikowanej przez National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

W technice tej wykorzystuje się różnice ładunku cząstek do rozdziału i ilościowego oznaczenia poszczególnych frakcji hemoglobiny.
Wykorzystanie technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) pozwala wygenerować chromogramy pod kątem wariantów Hb, co umożliwia wykonanie pomiaru z dużą precyzją.

Analizatory H8  to w pełni automatyczne systemy do wykonywania badań HbA1c metodą HPLC.

Oferujemy analizatory dedykowane do różnego rodzaju testów diagnostycznych

Kierujemy się jakością

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska