Pobieranie próbek krwi

Probówki laboratoryjne stanowią nieodzowny element pracy w laboratoriach. W naszej ofercie znajdują się probówki z próżnią o kalibrowanej objętości. Każda probówka posiada zaznaczony na etykiecie wskaźnik odpowiedniej objętości pobieranego materiału. W przypadku próbek pediatrycznych pobieranie materiału wykonywane jest z zastosowaniem odpowiedniej kapilary.

Rodzaje próbek

 • Probówki do koagulologii

  Probówki do koagulologii

  Probówki do koagulologii zawierają buforowany roztwór cytrynianu sodowego o stężeniu 3,2% lub 3,8%. Odpowiednio skonstruowane probówki wydłużają czas trwania wewnętrznej próżni i zapewniają stałą objętość antykoagulantu.

 • Probówki do analizy surowicy

  Probówki do analizy surowicy

  Głównym składnikiem probówek jest krzemionka (SiO2). Probówki dostępne są również w wersji z granulatem lub żelem separującym.

 • Probówki z trombiną

  Probówki z trombiną

  Probówki występują z żelem lub bez i przeznaczone są do szybkiego pozyskiwania surowicy, skrzep powstaje w ciągu 5min. od pobrania.

 • Probówki do analizy osocza

  Probówki do analizy osocza

  Probówki zawierają heparynę sodową lub litową są używane do analizy osocza w chemii klinicznej. Probówki z heparyną mogą być odwirowane natychmiast, bez potrzeby oczekiwania na zakończenie procesu krzepnięcia.

 • Probówki do morfologii

  Probówki do morfologii

  Probówki z EDTA są głównie stosowane do analizy hematologicznej krwi pełnej. Jako antykoagulant używana jest sól wersenianu potasowego K2 lub K3.

 • Probówki do prób krzyżowych

  Probówki do prób krzyżowych

  Probówki do prób krzyżowych stosowane są u pacjentów poddawanych transfuzji krwi i posiadające rozszerzoną etykietę, która pozwala na wpisanie większej ilości informacji.

 • Probówki do biologii molekularnej

  Probówki do biologii molekularnej

  Probówki z K2EDTA i żelem separującym są przeznaczone do izolacji osocza nierozcieńczonego. Stosowane są do diagnostyki molekularnej i badań wirusologicznych.

 • Probówki do oznaczania grup krwi i przechowywania materiału

  Probówki do oznaczania grup krwi i przechowywania materiału

  Probówki te są stosowane w immunohematologii lub jednostkach przechowujących krew w celu zachowania niezmienionych erytrocytów. Probówki z ACD zawierają aktywny antykoagulant w postaci cytrynianu sodowego z kwasem cytrynowym.

 • Probówki do analizy glukozy

  Probówki do analizy glukozy

  Dodatki zawarte w probówkach do glukozy to min. fluorek sodu/szczawian potasu, EDTA K3/fluorek sodu, heparyna litowa/octan jodu zapobiegają procesom glikolizy.

 • Probówki do analizy pierwiastków śladowych

  Probówki do analizy pierwiastków śladowych

  Są to probówki stosowane do określenia poziomu pierwiastków śladowych w próbkach krwi.

 • Probówki do OB

  Probówki do OB

  Probówki przeznaczone są do pomiaru szybkości opadania erytrocytów (OB) zawierające 3,8% roztwór cytrynianu sodu.

  - probówki do odczytu w skali liniowej z użyciem kalibrowanej kapilary

  - probówki do odczytu w skali logarytmicznej, dedykowany statyw posiada stopniowaną podziałkę umożliwiającą uzyskanie wyniku w 30 min., a wynik wyrażany jest w mm /godzinę, jak w tradycyjnym systemie Westergren.

 • Probówki bez dodatków

  Probówki bez dodatków

  Służą do pobierania próbek płynów biologicznych innych niż krew lub jako probówka do odrzucenia.

Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.

Kierujemy się jakością

Zamów ten produkt

Zamów ten produkt

Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska