Menu
   
      Specjalista ds. obsługi klienta międzynarodowego
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko
Specjalista ds. Obsługi Klienta Międzynarodowego
Wymiar pracy: pełny etat
Miejsce pracy: Warszawa


Twój zakres obowiązków

 • Utrzymywanie długotrwałych pozytywnych relacji z Klientem zagranicznym
 • Przyjmowanie, potwierdzanie i realizacja zamówień oraz organizacja transportu
 • Fakturowanie, przygotowywanie oraz nadzorowanie dokumentacji wysyłkowej, w tym celnej
 • Wprowadzanie danych do systemu, dbałość o poprawność danych w systemie oraz ich archiwizację
 • Przygotowywanie raportów i zestawień z realizacji sprzedaży dla wyznaczonych klientów/rynków
 • Sporządzanie zapotrzebowania na asortyment firmy w oparciu o dane otrzymane od klientów

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą Klienta zagranicznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową
 • Wysoka orientacja na budowanie długotrwałych relacji z Klientem
 • Samodzielność, rzetelność i komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji

Mile widziane

 • Znajomość reguł handlu zagranicznego oraz obsługi akredytywy dokumentowej
 • Znajomość branży chemicznej/ medycznej
 • Znajomość innych języków

To oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze oraz motywacyjny system premiowy już po okresie próbnym
 • Wypłatę zawsze na czas
 • Pracę w stabilnej organizacji z 35 letnim doświadczeniem na rynku
 • Szkolenia adaptacyjne oraz wsparcie doświadczonego zespołu współpracowników
 • Możliwość ciągłego rozwoju i podwyższania swoich kompetencji
 • Międzynarodowe środowisko pracy i kontakt z językiem angielskim w praktyce
 • Częściowe dofinansowanie Pracodawcy do benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe lub karta sportowa.
 • Nowoczesny system komunikacji wewnętrznej Emplo
 • Przyjazną atmosferę w pracy


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Do CV proszę zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną z poniższych zgodę:
1.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
2.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
 (*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam

Informacje zgodne z wymaganiami RODO

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach  ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na  Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.

Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat.
 • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do - e-mail: inspektor@cormay.pl.
 • Informujemy, ze inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Pawelec.

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.