Menu
   
      CONTROL MATERIAL
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

 

Catalog number

MSDS

CORMAY SERUM HN 5-172  
CORMAY SERUM HP 5-173  
CORMAY IMMUNO-CONTROL I 4-288  
CORMAY IMMUNO-CONTROL II 4-290
CORMAY IMMUNO-CONTROL III 4-291  
CORMAY Lp (a) CONTROL N 4-492  
CORMAY Lp (a) CONTROL P 4-493
CORMAY LIPID CONTROL 1 5-179  
CORMAY LIPID CONTROL 2 5-180
CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 4-328  
CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 4-293  
CORMAY D-DIMER CONTROLS 4-459  
CORMAY CK-MB CONTROL N 5-183  
CORMAY CK-MB CONTROL P 5-184
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 5-161  
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 5-162
CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 4-460  
CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 5-163  
CORMAY MICROALBUMIN CONTROL 4-461  
CORMAY PROCALCITONIN CONTROLS 5-166  
CORMAY BILE ACIDS CONTROLS 5-149  
CORMAY TDM CONTROLS 5-107
CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS 5-152  
CORMAY AMPHETAMINE CONTROLS 4-511  
CORMAY BENZODIAZEPINES CONTROLS 4-474  
CORMAY BARBITURATES CONTROLS 4-388  
CORMAY METHADONE CONTROLS 4-464  
CORMAY OPIATES CONTROLS 4-472  
CORMAY THC CONTROLS 4-475  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.