Menu
   
      Kontakt dla inwestora
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Błażej Dowgielski
MakMedia Group
tel. kom.: +48 692 823 744
e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.