Menu
   
      Parazytologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 • Paraclin® S NOWOŚĆ
 
 
 • Zamknięty system
 • Homogenizacja z pomocą szklanych mikrogranulek
 • Dwa filtry: 250 µm i 400 μm
 • Metoda bez octanu etylu
 • Probówki fabrycznie wypełnione bezpiecznym odczynnikiem bez formaliny
 • 3 letni okres ważności
 • Szybka i wystandaryzowana procedura zagęszczania
 • Odpowiednia konserwacja materiału
 • Czysty, przejrzysty, zagęszczony materiał
 • Kompatybilne ze standardowymi wirówkami laboratoryjnymi (15ml)
 
 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.