Menu
   
      Odczynniki
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat Zestaw

Wielkość opakowania

MYTHIC 18/ORPHEE
8-879 Diluent 20 l
8-882 Diluent 10
8-868 Cleaner 1 l
8-880 Lysing Reagent 1 l
8-883 Lysing Reagent CN FREE 1 l
MICROS 60/HORIBA ABX
8-866 Diluent  20 l
8-886 Diluent  10 l
8-868 Cleaner  1 l
8-874 Enzymatic Cleaner  1 l
8-870 Lysing Reagent  1l
8-890 Lysing Reagent CN FREE 1l
NIHON KOHDEN, MEK 7222K, MEK 6410K
8-522 Diluent NK 20 l
8-523 Lysing Reagent NK 3 1l
8-524 Lysing Reagent NK 5 1l
8-525 Cleaning Reagent  NK 5 l
8-527 Enzymatic Cleaner NK 1l
MINDRAY 3-diff
8-892 Diluent 20 l
8-893 Lysing Reagent CN FREE  500 ml
8-894 Cleaning Reagent 20 l 
8-895 Enzymatic Cleaner Forte 100 ml 
Sysmex KX21 / KX21 N
8-875 Diluent Plus 20 l
8-877 Lysing Reagent KX21 CN FREE  500 ml
8-884 Lysing Reagent KX21 CN FREE 6 x  500 ml
MEDONIC CA 530-ODEN, THOR, CA 620-LOKE, MEDONIC CA 530-MIMER, BALDER, HEMOCELL 1600 (automatics), 2000 M, L (automatics)
8-813 Diluent 20 l
8-814 Lysing Reagent CN FREE 5 l
8-831 Enzymatic Cleaner 5 l
MYTHIC 22 OT, MYTHIC 22 CT, MYTHIC 22 AL/ORPHEE
HM22-003-10 Diulent for Mythic 22 10 l
HM22-001-1 Cleaner for Mythic 22 1 l
HM22-002-1 OnlyOne 500 ml
HM18-011-025 Mythic 18-22 Flush-Cleaner 250 ml
ABX Pentra 60, ABX Pentra 80
8-500 Diluent 20 l
8-501 Lysing Reagent CN FREE 400 ml
8-502 Lysing Reagent CN FREE 6 x 400 ml
8-503 Lysing Reagent EO 1 l
8-504 Lysing Reagent BASO II 1 l
8-505 Enzymatic Cleaner 1 l
FLUSH do wszystkich analizatorów  
8-891 Flush 500 ml
8-860 Flush 100 ml
 
 MYTHIC TS / ORPHEE
HM TS-001-1 Mythic TS Reagent Pack 1x500 ml (May G.), 1x125 ml (Giemsa)
HM TS-001-2 Mythic TS Buffer Box 6x9,3 g
HM TS-001-3 Microscope Slides 50 pcs
 
Mindray 5 diff
BC-5150
105-004045-00 M-52D Diluent 20 L x 1
105-003724-00 M-52DIFF Lyse 500 ml x 4
105-004307-00 M-52LH Lyse 100 ml x 4
105-002225-00 Probe Cleanser 50 ml
     
BC-5300, BC-5380
A11-000136--- M-53 Diluent 20 L
A11-000128--- M-53LEO(I) lyse 1 L x 4
A11-000130--- M-53LEO(II) lyse 200 ml x 4
A11-000132--- M-53LH lyse 500 ml x 4
003D-30-84194 Probe cleanser 50 ml
     
BC-5800
105-000403-00 M-58D Diluent 20 L
105-000415-00 M-58LEO (I) lyse 1 L x 4
105-000416-00 M-58LEO (II) lyse 500 ml x 4
105-000417-00 M-58LH lyse 500 ml x 4
105-000418-00 M-58LBA lyse 1 L x 4
105-000405-00 Probe cleanser 50 ml
     
BC-5300 VET
105-000146-00 V-53D Diluent 10 L
105-000152-00 V-53LEO (I) lyse 350 ml x 4
105-000153-00 V-53LEO (II) lyse 150 ml x 4
105-000154-00 V-53LH lyse 180 ml x 4
105-000155-00 V-53 Cleanser 850 ml x 4
105-000151-00 V-53 Probe cleanser 50 ml
     

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.