Menu
   
      Materiał kontrolny
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MATERIAŁ KONTROLNY

CORMAY SERUM HN

5-172

 

CORMAY SERUM HP

5-173

 

CORMAY IMMUNO-CONTROL I

4-288

 

CORMAY IMMUNO-CONTROL II

4-290

CORMAY IMMUNO-CONTROL III

4-291

 

CORMAY Lp (a) CONTROL N

4-492

 

CORMAY Lp (a) CONTROL P

4-493

CORMAY LIPID CONTROL 1

5-179

 

CORMAY LIPID CONTROL 2

5-180

CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS

4-328

 

CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL

4-293

CORMAY D-DIMER CONTROLS

4-459

 

CORMAY CK-MB CONTROL N

5-183

 

CORMAY CK-MB CONTROL P

5-184

CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1

5-161

 

CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2

5-162

CORMAY CYSTATIN C CONTROLS

4-460

 

CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS

5-163

 

CORMAY MICROALBUMIN CONTROL

4-461

 

CORMAY PROCALCITONIN CONTROLS

5-166

 

CORMAY BILE ACIDS CONTROLS

5-149

 

CORMAY TDM CONTROLS

5-107

 

CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS

5-152

 

CORMAY AMPHETAMINE CONTROLS

4-511

 

CORMAY BENZODIAZEPINES CONTROLS

4-474

 

CORMAY BARBITURATES CONTROLS

4-388

 

CORMAY METHADONE CONTROLS

4-464

 

CORMAY OPIATES CONTROLS

4-472

 

CORMAY THC CONTROLS

4-475

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.