Menu
   
      Analizatory
 
  Relacje inwestorskie
 


 
   
 • MYTHIC 22 AUTO LOADER
  P-LCR I RDW-SD JUŻ W OFERCIE
 
 • Automatyczny podajnik próbek z 10 statywami (5 próbek w statywie)
 • Możliwość ciągłego dodawania statywów z próbkami
 • Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów paskowych
 • Oznaczanie próbek pilnych 
 • Duży kolorowy ekran ciekłokrystaliczny
 • Zewnętrzna klawiatura komputerowa (opcja)
 • Trzy odczynniki do 24 parametrowej analizy
 • Monitorowanie zużycia odczynników
 • MYTHIC 22
  P-LCR I RDW-SD JUŻ W OFERCIE

 
 • 24-parametrowy analizator klasy 5-diff
 • W 100% optyczna metoda różnicowania krwinek białych
 • Niewielka waga
 • Niskie zużycie odczynników
 • Przyjazne oprogramowanie w j. polskim
 • Kolorowy, ciekłokrystaliczny ekran
 • Możliwość pracy z systemem zamkniętym
 • Dystrybucja: Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia
 •  MYTHIC 18
  P-LCR I RDW-SD JUŻ W OFERCIE
 
 • 20-parametrowy analizator klasy 3-diff
 • Małe zużycie odczynników
 • Analiza z 9,8 μl krwi obwodowej
 • Wbudowane oprogramowanie w j. polskim obejmujące moduł QC
 • Tani i prosty w eksploatacji
 •  BC - 5150
 
 
 • analizator klasy 5 - DIFF,
 • 25 parametrów, 4 parametry badawcze, 3 histogramy oraz 3 skattegramy
 • możliwość wykonania oznaczenia z krwi pełnej,włośniczkowej oraz wstępnie rozcieńczonej
 • duży ekran dotykowy, przyjazne oprogramowanie
 • duża pamięć wyników: 40.000 próbek 
 • wydajność: do 60 próbek na godzinę
 • możliwość wykonania oznaczenia już z niewielkiej próbki 15 μl
 •  BC - 5380 
 
 
 • 27-parametrowy analizator klasy 5 – DIFF (CBC + DIFF)
 • wydajność: do 60 oznaczeń na godzinę
 • objętość próbki: 20 μl krwi pełnej dla CBC + DIFF oraz 15 μl dla CBC
 • możliwość wykonania oznaczeń z krwi pełnej oraz krwi kapilarnej
 • duża pamięć wyników: do 40.000 próbek
 • automatyczny 30-próbkowy podajnik próbek
 • możliwość podawania próbek CITO
  i próbek pediatrycznych / STAT
 •  BC - 5800 
 
 
 • 29-parametrowy analizator klasy 5 - DIFF, 2 histogramy + 2 skattegramy,
 • wydajność: do 90 ozn. / godz.
 • flagowanie nieprawidłowych komórek
 • automatyczny podajnik próbek, czytnik barkodów (opcja)
 • duża pamięć wyników: do 40.000 próbek
 • MYTHIC TS - Aparat do barwienia rozmazów hematologicznych
 • wystandaryzowane i powtarzalne barwienie
 • znacząca oszcędnośc czasu dla użytkownika
 • barwienie do 10 szkiełek jednocześnie
 • małe gabaryty
 • barwienie tradycyjne (May Grünwald Giemsa, Wright Giemsa)
 • możliwość wprowadzenia 6 własnych protokołów
 • zintegrowany wodny roztwór Giemsa
 • brak kontaminacji
 • przyjazne i intuicyjne oprogramowanie
 • wbudowana suszarka do szkiełek
   

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.