Menu
   
      Enzymy
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw

Wielkość opakowania

Instr.

AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT;GPT)

1-221

Liquick Cor-ALAT 30 II GENERACJA 5 x 24 ml 1 x 30 ml

1-216

Liquick Cor-ALAT 60 II GENERACJA 5 x 48 ml 1 x 60 ml

1-217

Liquick Cor-ALAT 120 II GENERACJA 5 x 96 ml 1 x 120 ml

AMINOTRANSERAZA ASPARAGINIANOWA (AST;GOT) 

1-222

Liquick Cor-ASAT 30 II GENERACJA 5 x 24 ml 1 x 30 ml

1-214

Liquick Cor-ASAT 60 II GENERACJA 5 x 48 ml 1 x 60 ml

1-215

Liquick Cor-ASAT 120 II GENERACJA 5 x 96 ml 1 x 120 ml

AMYLAZA 

1-255

Liquick Cor-AMYLASE 30 6 x 30 ml -

3-344

Liquick Cor-AMYLASE 60 6 x 60 ml -

3-328

Liquick Cor-AMYLASE 120 6 x 100 ml -

DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)

1-239

Liquick Cor-LDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml

3-336

Liquick Cor-LDH 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml

DEHYDROGENAZA HYDROKSYMAŚLANOWA (HBDH)  

1-241

Liquick Cor-HBDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml

FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP)

1-218

Liquick Cor-ALP 30 II GENERACJA 5 x 24 ml 1 x 12 ml

1-212

Liquick Cor-ALP 60 II GENERACJA 5 x 48 ml 1 x 60 ml

3-327

Liquick Cor-ALP 120 II GENERACJA 5 x 96 ml 1 x 120 ml

GAMMA - GLUTAMYLOTRANSFERAZA (GGT)

1-226

Liquick Cor-GGT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml

1-224

Liquick Cor-GGT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml

3-335

Liquick Cor-GGT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml

KINAZA KREATYNOWA (CK)

1-219

Liquick Cor-CK 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml

1-220

Liquick Cor-CK 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml

3-330

Liquick Cor-CK 120 5 x 100 ml 1 x 100 ml

KINAZA KREATYNOWA - IZOENZYM SERCOWY (CK-MB)

1-227

Liquick Cor-CK-MB 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml

3-331

Liquick Cor-CK-MB 120 5 x 100 ml 1 x 100 ml

LIPAZA

1-309

CORMAY LIPASE (triton free) 4 x 25 ml 2 x 25 ml

CHOLINESTERAZA

2-057

CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA  30 5 x 24 ml 1 x 30 ml

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.