Menu
   
      Materiał kontrolny
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw Wielkość opakowania Instr.
5-172 CORMAY SERUM HN 4 x 5 ml  
5-173 CORMAY SERUM HP 4 x 5 ml  
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 2 x 3 ml  
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 2 x 3 ml  
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 1 x 2 ml  
4-492 CORMAY Lp (a) CONTROL N 5 x 1 ml  
4-493 CORMAY Lp (a) CONTROL P 5 x 1 ml  
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 3 x 1 ml  
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 3 x 1 ml  
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 4 x 0,5 ml  
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 1 x 2 ml  
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 4 x 0,5 ml  
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 1 x 3 ml  
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 1 x 3 ml  
5-161 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 3 x 10 ml  
5-162 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 3 x 10 ml  
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 2 x 1 ml  
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 3 x 3 ml  
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GENERATION 1 x 2 ml  
5-149 CORMAY BILE ACIDS CONTROLS 2  x 1 ml  
5-166 CORMAY PROCALCITONIN CONTROLS 2 x 3 ml  

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.